ประชาสัมพันธ์

การยืนยันและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เนื่องด้วย …….. ฟ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งของบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “คลิกตรงนี้” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปร.4-6 สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “คลิกตรงนี้” ส่งเอกสาร
Read More

การยืนยันและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการขอรับถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เนื่องด้วย …….. ฟ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งของบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “คลิกตรงนี้” ดาวน์โหลดแบบรายละเอียดของบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “คลิกตรงนี้” ส่งเอกสาร
Read More